İşe alımlarımızda, MARSTEKS kurum kültürüne ve pozisyona özel yetkinliklere sahip en uygun adayı MARSTEKS’ye kazandırmayı hedefleriz.


Şirketimize yapılan tüm başvurular MARSTEKS veri tabanına kaydedilir. Açık pozisyonlar için bu veri tabanından veya danışmanlık şirketleri ile ortak çalışmalar yürütülerek gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur ve işe alım süreci başlatılır.

 

İşe alım sürecimizde bütün adaylarımız, pozisyona göre fonksiyonel yetkinliklerin yanı sıra temel yetkinliklerimiz olan müşteri odaklılık, işini sahiplenme, yenilikçilik, ilişki geliştirme, kendini tanıma ve geliştirme yetkinliklerine göre değerlendirilir. Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir.

 

Yönetimsel pozisyonlarımız için temel yetkinliklerin yanında, ekip geliştirme yetkinliği de aranır. Yetkinlikler ile beraber adayların mesleki ilgi alanları ve teknik bilgileri de değerlendirilir.

 

Seçme ve yerleştirme sürecinde, açık pozisyonlarımızın niteliklerine göre 'Değerlendirme Merkezi' çalışmaları da uygulanır. Çeşitli simülasyon araçları kullanılarak, adayların profesyonel hayattaki tutum ve davranışları gözlemlenir.

 

Görüşmeler, kişilik envanteri ve değerlendirme merkezi uygulamaları sonucunda olumlu bulunan adaylar için referans araştırması yapılır. Bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylara işe alım ekibimiz tarafından iş teklifi yapılır.

 

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca veri tabanında saklanır ve takip edilir. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.

 

İnsan Kaynakları Misyonumuz

Temel değerleri, hedef ve stratejileri doğrultusunda tüm aile bireylerimize;

·         Yetenek ve becerilerini kullanabileceği ve geliştireceği mesleki ortamı sağlamak,

·         Gelişmelerini sağlayacak ve başarılarını artıracak eğitim imkanlarını sunmak,

·         Yüksek performans kültürü ve değerlendirme sistemi ile doğru geri bildirimde bulunmak ve adil kariyer planları oluşturmak,

·         Karşılıklı güven ve iletişim içerisinde, iş sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik stratejik destek vermek,

·         Mutlu ve katılımcı olabilecekleri özgür bir yaşam ortamı sunmak.

 

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Yılsay Tekstil’in var olduğu, var olacağı her coğrafyaya değer katan ve bağlılığı yüksek insan kaynağıyla;

·         İş dünyasına nitelikli insan kazandırmak,

·         Yeniliklere ve değişimlere açık,

·         Girişimcilik yeteneğine sahip,

·         Kendisini, işini ve astlarını geliştirmeyi hedefleyen, Yılsay Tekstil değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmaktır.